Omet navegació

1. Les crispetes

Les crispetes

Les crispetes són un aliment amb un alt contingut en hidrats de carboni, vitamines, fibra i antioxidants i, per això, es poden considerar un aperitiu saludable. No obstant, la seva composició nutricional canvia depenent de si són naturals o bé si són envasades i preparades per cuinar al microones. Usar més oli del compte per fer-les a la paella, utilitzar mantega (rica en greixos saturats i colesterol) en comptes d’oli, afegir massa sal, sucre o mel amb la finalitat de conferir més sabor a les crispetes pot comprometre la saludable aportació nutricional d’aquest aperitiu.

PREGUNTA 1

Qüestió

1 Les crispetes contenen bàsicament midó, que és un hidrat de carboni format per llargues
cadenes de sucres.
Al nostre organisme i a cada cèl·lula, els hidrats de carboni tenen una funció que és
principalment...

Respostes

a. energètica, ja que proporcionen a l’organisme l’energia necessària per al seu funcionament.

b. estructural, ja que aporten a l’organisme els materials que necessita per formar i renovar les
estructures corporals.

c. reguladora, ja que fan possible que les reaccions químiques del cos es produeixin en el
moment i a la velocitat adequada.

d. enzimàtica, ja que en petites dosis són indispensables per als diferents processos bioquímics
i metabòlics de l’organisme.

Realimentació

PREGUNTA 2

Qüestió

2 Les crispetes també són un aliment ric en fibra.
Què tenen en comú els aliments rics en fibra?

Respostes

a. Són d’origen animal.

b. Tenen poques vitamines.

c. Generalment tenen un alt contingut en greixos.

d. Són essencials per al bon funcionament del sistema digestiu.

Realimentació

Les crispetes

PREGUNTA 4

Qüestió

4 Assenyala l’opció que explica millor per què esclaten els grans de blat de moro quan
s’escalfen dintre d’un recipient.
Els grans de blat de moro esclaten en escalfar-se perquè...

Respostes

a. xoquen entre ells

b. disminueix bruscament el seu volum.

c. xoquen contra les parets del recipient.

d. el vapor d’aigua fa augmentar la pressió a l’interior del gra.

Realimentació

PREGUNTA 5

Qüestió

5 Per produir crispetes i vendre-les als cinemes
es vol escollir, entre dues varietats de grans
de blat de moro, la que proporcioni més volum
de crispetes. Per això es fa un experiment on
s’escalfa amb aire calent, en una cambra, la
mateixa massa de les dues varietats.
En l’experiment, quina és la variable dependent?
És a dir, quin és el factor que es veu afectat per
la varietat de blat de moro escollida?

Respostes

a. El volum de crispetes produït.

b. La massa de crispetes que s’escalfen.

c. El procés d’elaboració de les crispetes.

d. La temperatura de l’aire calent de la cambra.

Realimentació

PREGUNTA 6