Omet navegació

3. Producció i conservació d'aliments

Producció i conservació d 'aliments

PREGUNTA14

Qüestió

14 Controlar la descomposició dels aliments, provocada per determinats microorganismes,
ajuda a conservar-los.
Quina de les accions següents no ajuda a controlar-la?

Respostes

a. Guardar els aliments trossejats, perquè els fongs i bacteris estiguin aïllats.

b. Disminuir la temperatura dels aliments, perquè la reacció de descomposició sigui més lenta.

c. Assecar els aliments, per extreure l’aigua que necessiten els microorganismes per
desenvolupar-se.

d. Empaquetar els aliments al buit, per disminuir la quantitat d’oxigen a l’envàs i dificultar la
vida dels microorganismes.

Realimentació

PREGUNTA 15

Qüestió

15 Els llevats (fongs) i els bacteris són microorganismes ben diferents: els llevats són
eucariotes i els bacteris són procariotes. Les cèl·lules procariotes són cèl·lules més
senzilles que les eucariotes.
Quina de les afirmacions següents és correcta?

Respostes

a. El material genètic dels llevats es troba dins el nucli.

b. El material genètic dels bacteris es troba dins el nucli.

c. El material genètic dels llevats es troba en el citoplasma.

d. La membrana nuclear és una estructura de les cèl·lules procariotes.

Realimentació

PREGUNTA 18

Qüestió

Respostes

a. l’oleuropeïna canvia el seu sabor.

b. l’hidròxid de sodi emmascara el sabor amarg de l’oleuropeïna.

c. hi ha un canvi d’estat, l’oleuropeïna passa d’estat sòlid a gasós.

d. l’oleuropeïna es transforma i es forma una substància nova que no és amarga.

Realimentació

PREGUNTA 19

Qüestió

19 Per treure l’amargor de 2 kg d’olives cal preparar 3 kg d’una dissolució aquosa d’hidròxid
de sodi que tingui una concentració del 14% en massa.
Quina massa d’hidròxid de sodi s’ha de dissoldre en l’aigua per preparar la dissolució
demanada?

Respostes

a. 2,38 kg

b. 0,70 kg

c. 0,42 kg

d. 0,28 kg

Realimentació